کاخ ذهنی

تقویت حافظه با تکنیک کاخ ذهنی

حفظ سریع لغات 10 زبان زنده دنیا

  • ۱۳۷۵

حفظ سریع لغات  10 زبان زنده دنیا

Success

کلمه انگلیسی به تلفظ ساک سس

رمز تلفظی : ساک سس ساک سس من موفق شدم ساک سسی بخرم 

تصویرسازی ذهنی یه کیف یا ساک تصور کنید که روی ان سس گوجه زیادی ریخته شده  زمانی که لغت Success را تلفظ می کنید ساک سس یا ساک سسی را به

حفظ لغات 9 زبان دنیا

  • ۱۸۰۳
حفظ لغات 9 زبان دنیا

 

 

سلام در این قسمت یک آموزش خیلی حرفه ای برای حفظ سریع لغات زبان خارجه بصورت همزمان داریم که خیلی جالب و شگفت انگیز می باشد

 

کلمه پروانه

به زبان انگلیسی می شود  butterfly

تلفظ کلمه انگلیسی = باترافلای

نکته مهم = تلفظ حرف   tt  بین  حرف د و ت می باشد

تکنیک حفظ لغات 504

  • ۳۷۸۶
تکنیک حفظ لغات 504

تمرین حفظ کلمات انگلیسی 1

برای حفظ کلمات انگلیسی از چند نوع حافظه استفاده می کنیم  حافظه شنیداری ، حافظه فضایی ، حافظه تصویری  و حافظه لمسی تا کاملا هر کلمه انگلیسی را بخاطربسپاریم

برای اینکه هر کلمه انگلیسی را بهتر بخاطر بسپاریم از کاخ ذهنی نیز استفاده می کنیم که همان حافظه فضایی می باشد